Επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα: Στον εκκαθαριστικό η επιδότηση, ποιοι μένουν εκτός

Άνοιξε η πλατφόρμα myθέρμανση της ΑΑΔΕ για την αίτηση των δικαιούχων για επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα.
Ανοιχτή η πλατφόρα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για αιτήσεις που αφορούν το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα.

Προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει το επίδομα θέρμανσης δεν θα πρέπει να έχετε πάρει κανένα άλλο επίδομα για κάποιο από τα υπόλοιπα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα κ.α.). Επίσης από το επίδομα ρεύματος εξαιρούνται και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια (ΚΟΤ).

Η συγκεκριμένη επιδότηση θα καλύψει το κόστος θέρμανσης για το τρίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2024. Η έκτακτη ενίσχυση κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

Κριτήρια και δικαιούχοι

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Δικαίωμα αίτησης ώστε να λάβουν το επίδομα ρεύματος, έχουν όσοι χρησιμοποιούν για να ζεσταθούν κλιματιστικό, αντλία θερμότητας ή κάποιο θερμαντικό σώμα. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά ορίζονται ως εξής:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται:

Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.
Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.
Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

Για μία μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, αυτά είναι τα εξής:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Το κάθε νοικοκυριό υποβάλει μόνο μία αίτηση, δεν χρειάζεται να κάνει το κάθε μέλος αλλά μόνο ο ένας, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας.

Η κατοικία σας είναι ενοικιαζόμενη/Εισάγετε έναν ΑΦΜ εκμισθωτή
Όνοματεπώνυμο Εκμισθωτή
Εισάγετε έναν ΑΦΜ/Όνοματεπώνυμο παραχωρούντος
Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της κύριας κατοικίας σας
e-mail επικοινωνίας
Τηλέφωνο Οικίας
Κινητό τηλέφωνο
Μόλις γίνει ο έλεγχος των στοιχείων η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα στοιχεία στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποία είναι ο υπεύθυνος για να ενημερώσει τους προμηθευτές ρεύματος ώστε να εφαρμοστή η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Το επίδομα ρεύματος για θέρμανση θα παρουσιαστεί ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2024).

Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content