Ένα βίντεο της Θήβας από ψηλά! Η Θήβα μας!

Η Θήβα (επίσης, και Θήβες στα αρχαία ελληνικά “Θῆβαι”) είναι πόλη της Βοιωτίας, από τις αρχαιότερες της Ελλάδας, έδρα του Δήμου Θηβαίων. Χτίστηκε κατά το μύθο από τον Κάδμο και έχει μεγάλη ιστορική και μυθολογική σημασία. Από τους πιο σημαντικούς Θηβαίους, ήταν ο Επαμεινώνδας, μεγάλος στρατηγός της αρχαιότητας που έκανε τη Θήβα ηγεμονεύουσα της Ελλάδας, και ο Πελοπίδας, ο αρχηγός του διάσημου Ιερού Λόχου.

Η ακρόπολη των Θηβών ονομαζόταν “Καδμεία”, υποδηλώνοντας έτσι τον ιδρυτή της. Το πληθυντικό του ονόματος Θῆβαι οφείλεται στις περίφημες επτά πύλες της (επτάπυλη), που συνδέονται στενά με τον μύθο της Νιόβης.

Thebes (also, Thebes in ancient Greek “Θῆβαι”) is a city of Boeotia, one of the oldest in Greece. It was built according to the myth by Cadmus and has great historical and mythological significance. Among the most important Thebans were Epameinondas, a great general of antiquity who made Thebes the ruler of Greece, and Pelopidas, the leader of the famous Holy Corps.

The citadel of Thebes was called “Kadmeia”, thus indicating its founder. The plural of the name Thebes is due to its famous seven gates (seven gates), which are closely related to the myth of Niobe.

Άποψη από ψηλά-View from above: (0:00)
Μεγάλη Παναγία- Great Holy Mary : (0:12)
Θέατρο Μοσχοποδίου-Theater of Moshopodi : (0:19)
Πύργος Σεντ Ομέρ-Tower of Saint Omer : (0:23)
Μυκηνα’ι’κοί Τάφοι-Mycenaeans Tombs :(0:29)
Βιοκληματικό Πάρκο-Bioclimatic Park :(0:34)
Ιερό Καβείρων -Kaveirion Sanctuary: (0:41)
Άγιοι Θεόδωροι -Saint Theodore (0:44)
Άγαλμα Επαμεινώνδα-Epameinondas Statue : (0:55)
Οδός Λουκά Μπέλου-Louka Belou street : (1:00)
Συνεδριακό Κέντρο -conference Center: (1:06)
Οιδιπόδεια Κρήνη-Oidipoda’s fountain : (1:13)
Άποψη από ψηλά-View from above : (1:18)
Αγία Τριάδα – Holy Triad: (1:24)
Ιερό Ισμηνίου Απόλλωνα-Sanctuary of Ismene Apollo: (1:29)
Γήπεδο-football field : (1:35)
Πάρκο Jumbo- park of Jumbo : (1:40)
Μοσχοπόδι- Moshopodi :(1:45)
Κόμβος Αγίων Θεοδώρων-Junction of Saint Theodore :(1:50)
Δικαστήρια-Courts :(1:56)
Μεγάλη Παναγία- Great Holy Mary : (2:08)
Κάμπος Θηβών-flatland of Thebes : (2:13)
Άποψη από ψηλά -View from above:(2:23)
Μουσείο- Museum :(2:50)
Ευαγγελιστής Λουκάς-Luke Evangelist :(2:57)
Άγιος Αθανάσιος-Saint Athanasios :(3:03)
Άποψη από ψηλά ,Καδμεία-View from above ,Kadmeia :(3:09)

blackdim

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content