Δήμος Θηβαίων: Αντικατάσταση αντιδημάρχου, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Χατζησταματη

Απόφαση Δημάρχου Θήβας για αντικατάσταση Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορίζουμε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θηβαίων, Χατζησταμάτη Ανδρέα, για το υπόλοιπο της θητείας του και συγκεκριμένα από 7-9-2023 μέχρι 31-12-2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυπριωτάκη Ευάγγελο του Δημητρίου.

Αναθέτουμε στον κ. Κυπριωτάκη Ευάγγελο τις εξής αρμοδιότητες:

i Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών:

α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
γ. Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Αυτεπιστασίας –
Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.

ii Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς τους.
Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε στο υπό στοιχείο Α1 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιο Παπασπύρου, και του μεταβιβάζουμε επιπλέον,

i Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
ii Tην υπογραφή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών.
iii Tην τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιο Παπασπύρου, εξακολουθούν να ισχύουν.

ΙΙΙ. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε ανωτέρω απόφασης τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Καμούτση Αναστάσιο, και του μεταβιβάζει επιπλέον τις εξής αρμοδιότητες:
i Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικής Ισότητας των Φύλλων και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημόσιας Υγείας. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιο Παπασπύρου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Γ. : Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων κ.κ. Παπασπύρου Γεώργιου του Ιωάννη, Κοβάνη Νικολάου του Παναγιώτη και Κυπριωτάκη Ευαγγέλου του Δημητρίου, της αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων και κ. Φίλη Αλεξάνδρου του Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυπριωτάκης Ευάγγελος του Δημητρίου ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμούτση Αναστασίου του Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοβάνης Νικόλαος του Παναγιώτη.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content