“Δήμος ΣΒΑΚ” από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και επίσημα ο Δήμος Λεβαδεών


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 3482/24.05.2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Δήμος Λεβαδέων χαρακτηρίστηκε και επίσημα ως «Δήμος ΣΒΑΚ». Τα ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) αποτελεί τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο του Δήμου Λεβαδέων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναλυτικά, το ΣΒΑΚ που εκπονήθηκε από τον Δήμο Λεβαδέων αποτελεί το στρατηγικό του σχέδιο για την οργάνωση των μετακινήσεων των πολιτών, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, προωθεί την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου συμμετείχε ένα μεγάλο δίκτυο φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Το ΣΒΑΚ παρεμβαίνει στους εξής τομείς:

• Δημόσια συγκοινωνία

• Βάδισμα και ποδηλασία

• Διαλειτουργικότητα

• Οδική ασφάλεια

• Διαχείριση κινητικότητας

• Οδικές μεταφορές

• Αστική εφοδιαστική αλυσίδα

• Ευφυή συστήματα μεταφορών

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι, βάσει των πρόσφατων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΒΑΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε οποιοδήποτε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σχετικό με τις μεταφορές κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας δήλωσε ότι “ο Δήμος μας συνεχώς καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της εποχής βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας”.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content