Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων: Δήλωση Καθαρισμού Οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς

 «Δήλωση Καθαρισμού Οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων με τον τίτλο Ακαθάριστα οικόπεδα, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.

Η δήλωση που έχει υποβληθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής και στην ψηφιακή πλατφόρμα.

 

                                                               

                                                                                 Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

                                                                                                Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων     

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr