Δημοπράτηση ΧΥΤ Θήβας

      Δημοπράτηση ΧΥΤ Θήβας

Στις 24 Νοεμβρίου 2023, προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α ΕΣΗΔΗΣ 204524 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ (Γ’ ΚΥΤΤΑΡΟ)», εκτιμώμενης αξίας  6.185.895,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο της επέκτασης του Χ.Υ.Τ. Θήβας (Γ’ Κύτταρο) θα κατασκευαστεί σε χώρο όμορο του γηπέδου του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α./Υ. Θήβας, στη θέση «ΤΣΑΡΤΣΑΛΙ» του Δήμου Θηβαίων, έκτασης 42.974,537 m2.

Ο εν λόγω ΧΥΤ χωρητικότητας 615.000 m3 αποβλήτων, θα εξυπηρετεί τους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου – Θεσπιέων και Λοκρών. 

Περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού χώματος), χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του κυττάρου, της οδοποιίας (εσωτερικής και πρόσβασης) και εργασίες επιχώσεων, έργα στεγανοποίησης του ΧΥΤ (πυθμένα και πρανών), έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (κατασκευή τάφρων ομβρίων περιμετρικά του ενεργού χώρου ΧΥΤ), έργα συλλογής στραγγισμάτων και έργα αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ, έργα διαχείρισης βιοαερίου, Έργα Η/Μ, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, λοιπά έργα υποδομής (έργα διαμόρφωσης της εσωτερικής οδοποιίας, αντιπυρικής ζώνης κ.ά.).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας και θα δέχεται το υπόλειμμα της επεξεργασίας όλων των ρευμάτων (πράσινο κάδο για τα σύμμεικτα απορρίμματα, καφέ κάδο για τα οργανικά απορρίμματα και μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα.  

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content