Διάθεση δωρεάν ψηφιακών υπογραφών, για τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μέλη των επιμελητηρίων της χώρας.

Η διάθεση γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ψηφιακή υπογραφή, που παρέχεται από το Επιμελητήριο Βοιωτίας  είναι  άυλη, χωρίς την ανάγκη χρήσης USB  token, με αποτέλεσμα  ο δικαιούχος να μπορεί να υπογράψει από όπου και αν βρίσκεται, μέσω του κινητού τηλεφώνου του.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής  υπογραφής: νομική  ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, απόλυτη ασφάλεια,  αυθεντικότητα, εγκυρότητα εξοικονόμηση χρόνου, μείωση κόστους,  διασυνοριακή ισχύ που συνεπάγεται την  εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, αποφυγή επίσκεψης στο ΚΕΠ, κ.λ.π.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου η επιχείρηση – μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας να δικαιούται την έκδοση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής είναι:

 • Να είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ
 • Να είναι κεφαλαιουχική επιχείρηση, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ

 Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν την άυλη ψηφιακή υπογραφή υποβάλλοντας την αίτηση τους, ηλεκτρονικά, μέσω της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Πιο αναλυτικά:

 1. Είσοδος της επιχείρησης με τους κωδικούς ΓΕΜΗ στην ηλεκτρονική Υπηρεσία: https://services.businessportal.gr/
 2. Επιλογή «Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής»
 3. Επιλογή φυσικού προσώπου (νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας) και Υποβολή Αίτησης
 4. Ταυτοποίηση φυσικού προσώπου
  • είτε αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο Βοιωτίας (κατόπιν επιβεβαιωμένου ραντεβού από την πλατφόρμα)
  • είτε με ταχυδρομική αποστολή επικυρωμένων εγγράφων από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή (φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και αίτηση)
 5. Ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης και ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες:

 1. Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 2. Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 3. Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 4. Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 5. Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σωτηρία Μητρατζούλη, ή με την κα Παναγούλα Καλλιαντάση (τηλέφωνα: 2261027664, 2261028281, e-mail: [email protected])

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content