Χρηματοδοτήσεις μελετών αντιπλημμυρικών έργων στους δήμους Λεβαδέων, Καρπενησίου, Στυλίδας και Μακρακώμης

Με αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»:

1. «Μελέτες ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή Κορδέλι της πόλης της Λιβαδειάς». Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία του βορειοδυτικού τμήματος της Λιβαδειάς. Συνοπτικά, οι μελέτες αυτές αφορούν στην αποχέτευση όμβριων υδάτων, τη διευθέτηση και οριοθέτηση ρεμάτων, αλλά και γενικότερα στην επίλυση των καταγεγραμμένων πλημμυρικών προβλημάτων. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 335.735,60 ευρώ και δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς.

2. «Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων περιοχής Ξηριά, Δήμου Καρπενησίου». Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων σε περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 730 στρεμμάτων και συγκεκριμένα στο δυτικό και το ανατολικό τμήμα του “Ξηριά”, όπως και στο κέντρο του οικισμού. Επίσης, οι περιοχές Εργατικών κατοικιών «ΟΕΚ ΙΙ» και «ΟΕΚ ΙΙΙ», οι οποίες διαθέτουν δίκτυο όμβριων, θα ενταχθούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 195.292,03 ευρώ και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καρπενησίου.

3. «Μελέτη Ολοκλήρωσης Έργων Συλλογής και Διάθεσης Όμβριων Υδάτων Κοινότητας Μακρακώμης». Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός τάφρου ανάσχεσης των πλημμυρικών παροχών των όμβριων υδάτων, που απορρέουν επιφανειακά προς τον οικισμό της Μακρακώμης, από τις πλαγιές των υψωμάτων που βρίσκονται βορειοδυτικά του οικισμού. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και η κτηματογράφηση των ιδιοκτησιών κατά μήκος της αντιπλημμυρικής τάφρου. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 204.391,13 ευρώ και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μακρακώμης.

4. «Μελέτες Σχεδιασμού Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας Δήμου Στυλίδας». Περιλαμβάνεται η εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 154.843,24 ευρώ και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Στυλίδας.
«Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους Λεβαδέων, Καρπενησίου, Μακρακώμης και Στυλίδας και προωθούμε την εκπόνηση των μελετών που προκρίνουν οι ίδιοι για την αντιπλημμυρική προστασία συγκεκριμένων περιοχών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Συγκεκριμένα, υπογράψαμε τέσσερις αποφάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας και έτσι θα χρηματοδοτηθούν μελέτες συνολικού κόστους 900.000 ευρώ περίπου. Κοινός μας στόχος, είναι η χρηματοδότηση των αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, από το νέο ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας».

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content