Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών:Εφαλτήριο για ακόμα καλύτερο αύριο τα επιτεύγματα της τετραετίας στην οικονομία

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

Με την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της σημερινής Κυβέρνησης σε λίγες εβδομάδες, κλείνει ένας τετραετής κύκλος που περιλάμβανε μεγάλες προκλήσεις, εξαιτίας πρωτόγνωρων εξωγενών κρίσεων, αλλά και σημαντικά επιτεύγματα στο πεδίο της οικονομίας.

Επιτεύγματα που καταδεικνύουν πως – παρά τις διαδοχικές ισχυρές, διεθνώς, αναταράξεις – η Ελλάδα έκανε, από τον Ιούλιο του 2019, μεγάλα άλματα προς τα εμπρός, ξεπερνώντας, μάλιστα, επανειλημμένα προβλέψεις και προσδοκίες, παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα, αναπτύσσοντας σημαντική δυναμική και διαμορφώνοντας θετικές προοπτικές.

Επιτεύγματα όπως είναι η ισχυρή, υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ανάπτυξη, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών σε επίπεδα ρεκόρ, η δραστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων και καλών θέσεων εργασίας, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεών τους, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και μέρους των δανείων από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, καθώς και την έξοδο από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

Παράλληλα, οι πολίτες πληρώνουν σήμερα λιγότερους φόρους, η φοροδοτική τους ικανότητα και συμμόρφωση έχουν βελτιωθεί, το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται, ενώ – παρά την πρωτοφανούς ύψους στήριξη της κοινωνίας έναντι των οικονομικών επιπτώσεων των πολυ-επίπεδων κρίσεων – η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στο μονοπάτι της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καταγράφοντας – πρωτόγνωρα μεγάλη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και επιστρέφοντας φέτος σε πρωτογενή πλεονάσματα, μετά τη σημαντική δημοσιονομική βελτίωση των τελευταίων δύο ετών.

Αποδεικνύεται, έτσι, έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κράτησε σταθερά το τιμόνι της οικονομίας και της χώρας εν μέσω αλλεπάλληλων τρικυμιών στα ευρωπαϊκά και διεθνή ύδατα και, παρά τις αντίξοες συνθήκες, έκανε πράξη τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τον αρχικό σχεδιασμό της, επιδεικνύοντας συνέπεια λόγων και έργων.

Στο πλαίσιο αυτό:

▪ Υλοποιήσαμε πάνω από 50 παρεμβάσεις μείωσης φόρων, όπως είναι, ενδεικτικά, η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η αναμόρφωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων, η μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών επιχειρήσεων και μερισμάτων, η μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
▪ Θεσπίσαμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως είναι η αύξηση της έκπτωσης δαπανών έρευνας και καινοτομίας και η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία και ψηφιοποίηση, καθώς και η διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους και Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.
▪ Υλοποιήσαμε μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επιταχύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία.
Μεταξύ άλλων, θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από συνεργασίες και εταιρικούς μετασχηματισμούς, αναβαθμίσαμε και εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών και ΔΕΚΟ, και προωθήσαμε έργα πνοής για τη χώρα, μέσα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

▪ Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους, την οικογένεια, τους ευάλωτους συμπατριώτες μας, τους αγρότες και τη νέα γενιά. Με παρεμβάσεις όπως είναι, ενδεικτικά, η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, η θέσπιση του επιδόματος των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, καθώς και η νομοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κατοικίας.
▪ Ενισχύσαμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ηρακλής» και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
▪ Εφαρμόσαμε μία διορατική, μεθοδική και υπεύθυνη εκδοτική στρατηγική, διασφαλίζοντας τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας σε ασφαλή επίπεδα.
▪ Προχωράμε την αξιοποίηση – κατά τον βέλτιστο τρόπο – των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.
▪ Ενισχύσαμε την εθνική άμυνα, με δαπάνες για αγορά οπλικών συστημάτων και με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των παραγωγικών δυνάμεων που διαθέτει η πατρίδα μας στην αμυντική βιομηχανία.
Επιπροσθέτως, απλώσαμε ένα ισχυρό «δίχτυ προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μέτρα συνολικού ύψους άνω των 55 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής, της ενεργειακής και πληθωριστικής και της κλιματικής κρίσης.

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην ενίσχυση και εδραίωση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας και της ελληνικής οικονομίας, όπως πιστοποιούν η έξοδος από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, οι αλλεπάλληλες ισχυρές ψήφοι εμπιστοσύνης από τις αγορές και οι 12 αναβαθμίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις εξωγενείς δοκιμασίες.

Έχουν, επομένως, διαμορφωθεί στέρεες βάσεις για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023 – εξέλιξη που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής και της υψηλής, διατηρήσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Βεβαίως, οι προκλήσεις και οι αβεβαιότητες που μας περιβάλλον, σε διεθνές επίπεδο, παραμένουν μεγάλες, ενώ είναι γεγονός ότι στην ιδιαιτέρως απαιτητική και δημιουργική πορεία αυτής τετραετίας υπήρξαν και λάθη, αστοχίες και παραλείψεις.

Ωστόσο, έχουμε τη γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία για να κεφαλαιοποιήσουμε τα επιτεύγματα όλων μας – πολιτών και πολιτείας –, να συνεχίσουμε στον δρόμο της υπευθυνότητας, της σταθερότητας και της προόδου και να διορθώσουμε σφάλματα και κακώς κείμενα, αντιμετωπίζοντας με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα χρόνιες παθογένειες.

Με τον τρόπο αυτό, και εξακολουθώντας τη σκληρή, μεθοδική δουλειά, θα καταστήσουμε την κοινωνία μας πιο ευημερούσα και συνεκτική, την οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο καινοτόμα, πιο εξωστρεφή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή και την πατρίδα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content