Αντίθετη η Τοπική Διοίκηση 9ου Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ο.Ε.Ε. στο Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Η Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος  Ανατολικής Στερεάς του  Ο.Ε.Ε. με αφορμή την γνωστοποίηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση, γνωστοποιεί, προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε μέτρο που εφαρμόζεται οριζόντια και αφορά την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει σε  ακόμα πιο δυσκολότερες καταστάσεις από αυτές που βιώνουν ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θεωρείται  απαραίτητο να γίνουν διορθώσεις, όπως για παράδειγμα, στην εφαρμογή του τεκμηρίου σε νέους επαγγελματίες μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, της άσκησης δραστηριότητάς τους. Όσον αφορά το θέμα του μαχητού τεκμηρίου πρέπει η απόδειξή του να γίνεται με τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε3 ώστε ο επαγγελματίας να μην μπαίνει στη διαδικασία της προσφυγής με ένδικα μέσα, που μόνο, χρόνο και έξοδα του κοστίζουν.

       Πρόταση του Ο.Ε.Ε., η οποία έχει κατατεθεί από το έτος 2018, είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα) για όλους.

       Σχετικά με το πρόστιμα του my data, προτείνουμε την μη επιβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. β, και γ, εάν δεν διορθωθούν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στην εφαρμογή του.

       Διαφωνούμε ,επίσης, με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 24, που αφορούν τις ανώνυμες καταγγελίες και την επιβράβευση της επώνυμης. Αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο της δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού το οποίο δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content