«Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός περιοχής παρέμβασης Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

«Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Στις 24 Απριλίου 2023 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ:5168328 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00 € εκ των οποίων το ποσό των 527.500,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 122.500,00 € θα καλυφθεί από Ιδία Συμμετοχή του ΔΘ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων «Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Η προτεινόμενη πράξη του Δήμου Θηβαίων αφορά στην αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών παλαιού τύπου που είναι εγκατεστημένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θήβας.

Η περιοχή παρέμβασης απαρτίζεται από φωτιστικά σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ καθώς και από φωτιστικά σε μεταλλικούς ιστούς του Δήμου Θηβαίων και απαρτίζεται από τις οδούς Αγίου Αθανασίου, Αυλίδος, Λοξής Φάλαγγος, Οπλαρχηγού Βόγκλη, Διρκαίου, τμήμα της Κασσάνδρου και την περιφερειακή οδό μέχρι τον κόμβο Ταχίου καθώς και την οδό Πινδάρου και τις κάθετες οδούς σε αυτήν.

Σε αυτή την περιοχή παρέμβασης υπάρχουν εγκατεστημένα 608 φωτιστικά με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 60.538W. Το πλήθος των νέων φωτιστικών που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα είναι 441με εγκατεστημένη ισχύ 20.614 W.

Από τα ενεργειακά δεδομένα των νέων φωτιστικών, η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει είναι 65,95%. Η επιλογή των νέων φωτιστικών σωμάτων που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, έγινε με γνώμονα τον χαρακτήρα της οδού, αναφορικά με τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Οι οδοί παρέμβασης ταξινομήθηκαν σε κυκλοφοριακές κατηγορίες με βάση τα δεδομένα που παρείχε το Open Street Map για την κάθε οδό.

Τα νέα φωτιστικά σώματα θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και θα μεταβάλλουν την αισθητική εικόνα των οδών που θα εγκατασταθούν, αποδίδοντας καλύτερη ποιότητα φωτισμού στις υπηρεσίες των πολιτών. Επιπρόσθετα, με τα νέα φωτιστικά θα μειωθεί το κόστος συντήρησης, αφού τα παλαιού τύπου φωτιστικά εμφανίζουν συνεχώς βλάβες με καμένους λαμπτήρες, μετασχηματιστές κλπ και απαιτούνται πολλές ανθρωποώρες για την επισκευή τους.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ.Γιώργος Αναστασίου σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις οδοφωτισμού συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους που βαραίνουν κατά πολύ τους Δήμους και άρα κρίνονται απαραίτητες τόσο για λόγους ενέργειας όσο και αισθητικής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr